Op maandag 21 november gaat in Nijmegen het internationale project TVLC (The VET Learning Community) van start. Die dag komen meer dan 25 medewerkers van 10 onderwijsinstellingen uit heel Europa bijeen. Het gaat om een mix van scholen uit het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Verwacht wordt dat deze 2 groepen elkaar kunnen versterken in het geven van passend onderwijs aan jongeren met een beperking.

Voor Nederland neemt naast initiatiefnemer REA College Pluryn ook het ROC RijnIJssel uit Arnhem deel. Op basis van eerder afgenomen vragenlijsten is de (kwaliteits)cultuur van de instellingen in kaart gebracht. Ook is gekeken op welke punten er leervragen zijn voor de verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. De komende 2,5 jaar zullen de scholen elkaar 6 keer treffen en de inhoud van hun dagelijks werk vergelijken om tot veranderingen in de cultuur en tot verbeteringen in de opleiding te komen. Ze zullen daarbij worden ondersteund door experts uit Nederland, Portugal en Ierland. Daarnaast zal in het project gekeken worden hoe inclusief onderwijs (waarbij iedereen mee kan doen) kan worden bereikt in de toekomst.

Het TVLC project wordt financieel ondersteund door het Erasmus+ fonds.

REA College start met nieuw internationaal project, samenwerking met regulier onderwijs centraal thema