6.3. Naar inclusief beroepsonderwijs uitgebreide versie